TOR OLAV MØRSETH

På norsk kan tekstmeldingen oversettes med «Hvorfor kjemper du denne krigen mot meg, sønn?» I tillegg har Lexau også sendt denne tekstmeldingen til Liu Zheng:

«Do you really allow people to do this, using your name? Though disabled, you are still a man of honour.»

På norsk: «Lar du virkelig folk gjøre dette i ditt navn? Selv om du er handikappet, er du fortsatt en mann av ære.»

— Forferdelig fortvilet

Bergens Tidende har denne uken omtalt saken om kinesiske Liu, som ble sterkt invalidisert etter en trafikkulykke i år 2000.

Den nå 30 år gamle mannen har fremdeles ikke mottatt endelig forsikringsoppgjør, og mener hans tidligere advokat, Trond Lexau, har brukt for lang tid på saken.

Lexau har beregnet seg et salær på 230.000 kroner - et tall Liu, hans nye advokat Olaf Holm og Vesta Forsikring mener er altfor høyt.

— Dette er graverende. Innholdet i disse tekstmeldingene er noe man etter min oppfatning ikke bør vente av en advokat, sier Olaf Holm, som representerer Liu.

Nå er saken om tekstmeldingene sendt til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

— Jeg reagerer kraftig på at slike tekstmeldinger er sendt til en person som Lexau vet er svært sårbar. Liu føler seg krenket og er forferdelig fortvilet over dette, sier Holm.

- Part, ikke advokat

Advokat Kari E. Hjortås i disiplinærutvalget bekrefter at klagen er sendt til utvalget. Hun sier at det vil ta inntil seks måneder før utvalget har behandlet saken.

— I slike spesielle saker ser jeg at ordningen ikke er god med tanke på tidsbruken, sier hun.

I Advokatforskriften heter det at «En advokat skal ikke henvende seg direkte til motparten når denne er representert ved advokat i den sak henvendelsen gjelder, uten at sterke grunner taler for det og det ikke har vært mulig å få kontakt med advokaten [...]».

Trond Lexau sier at han ikke lenger kan oppfattes som advokat, men en part i saken, siden Holm har begjært saksdokumentene utlevert.

— Jeg har sendt to svært beskjedne formuleringer som tekstmeldinger, sier Lexau.

— Hvorfor ble de sendt?

— Hvorfor ikke? I denne saken er jeg en part, ikke advokat. Ingen kan frata meg mine rettigheter som part i en sak, selv om jeg er advokat. Jeg er helt sikker på at jeg og Liu er på bølgelengde. Jeg tror ikke han forstår alt dette som hausses opp rundt ham.

- Merkelig å bli part

På spørsmål om at Liu skal ha reagert på tekstmeldingene, sier Lexau at han fortsatt er sikker på Liu vil møte ham, og at de to har et godt forhold.

— Jeg er part i denne saken, og har vært utsatt for medieomtale og angrep på min person. Da må enhver skjønne at jeg har et stort uttrykksbehov.

Jurist Elisabeth Wille i advokatforeningen sier at Advokatforskriften er klar på at en advokat ikke skal kontakte motparten direkte.

— Spørsmålet i dette tilfellet blir om advokaten her kan oppfattes som part i saken, sier Wille. Hun legger til at hun er på ferie og derfor ikke har mulighet til å sette seg inn i eventuelle tidligere avgjørelser rundt slike spørsmål.

Hjortås i det lokale disiplinærutvalget sier at man først og fremst er advokat når man har representert en klient.

— Jeg er litt usikker. Men det er merkelig å skifte fra å være prosessfullmektig til å bli part på denne måten, sier hun.

SENDTE MELDINGER: Advokat Trond Lexau sendte personlige tekstmeldinger til kinesiske Liu Zheng, som nå er hans motpart. Saken er meldt til Advokatforeningens disiplinærutvalg.<p/>FOTO: KNUT STRAND