– Det har vært gode tider og høy aktivitet i næringslivet, og dette gir positive utslag også i deler av advokatbransjen, sier Advokatforeningens leder Anders Ryssdal i en pressemelding.

Undersøkelsen, som er gjennomført av TNS Gallup og rådgivningsselskapet Saga Corporate Advisors, viser at det er stor bredde i advokatbransjen. Både når det gjelder timepriser og inntekter er det betydelige forskjeller mellom forretningsadvokatene i de store firmaene og advokater i mindre firmaer som primært tar oppdrag for privatpersoner.

– For norske bedrifter er det helt avgjørende at vi har en advokatbransje som kan ta de store og krevende næringslivsoppdragene. Tallene fra bransjeundersøkelsen viser at utviklingen i de største advokatfirmaene henger nært sammen med utviklingen i næringslivet for øvrig, sier Anders Ryssdal.