Stefaren som er en selvstendig næringsdrivende mangemillionær fra Romerike, ble først dømt, så frikjent for seksuelle misbruk av stedatteren. Det til tross for at retten i begge instanser understreker at de har tillit til at det jenten sier er sant.

– Helt ubegripelig. Dagens jurysystem har ingenting med rettssikkerhet å gjøre, sier jentens bistandsadvokat, Gunhild Lærum, til Romerikes Blad etter dommen i Eidsivating lagmannsrett.

Stefaren ble frifunnet av juryen, men ble av fagdommerne dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til jenten. Det er mulig fordi beviskravet for erstatning er mindre enn for straff.

Til tross for at lagmannsretten mener det er utvilsomt at jenten snakker sant, fant lekdommerne i juryen nok tvil til at det kom tiltalte til gode. Det er svært overraskende, mener statsadvokat og aktor Stein Vale.

Stefaren ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder i Nedre Romerike tingrett 29. januar i år. Han anket dommen. Og 29. juni svarte juryen altså nei på spørsmål om tiltalte er skyldig i seksuell omgang med fornærmede.

Advokat Lærum mener at juryene ikke representerer det brede lag av folket:

– Vi ser ofte at den består av fordømmende mennesker med konservativt grunnsyn. Sedelighetssaker er ofte stygge og vanskelige å begripe at er sanne. Det kan av og til føre til feilaktige avgjørelser. Denne dommen er et svært godt eksempel på det, sier hun.