Advokat Jon Wessel-Aas i kommisjonens norske avdeling mener at forslaget som PST offentliggjorde deler av på fredag, er langt mer omfattende enn det PST har gitt inntrykk av.

— Det mest dramatiske er alle forslagene til kriminalisering av forskjellige handlinger eller oppførsel som skal kunne ramme forberedelser til vold eller terror, sier Wessel-Aas til NRK.

Han peker på at PST blant annet foreslår å kriminalisere besittelse av en rekke typer gjenstander som avbitertenger, gummihansker, overaller og finlandshetter.

— Altså ikke bare sprengstoff og våpen som folk kan tenke seg til selv, men helt alminnelige gjenstander så lenge besittelsen av disse kan være tenkt å brukes til terror, sier han.

Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier og kommentator Anders Romarheim ser positivt på ønsket om å bedre lovgivningen.