Nå er advokaten i Nedre Romerike tingrett dømt til 36 dagers ubetinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

Selv hevdet mannen at han ikke kunne straffes for promillekjøring siden han var bevisstløs på grunn av det høye alkoholinntaket. Men selvforskyldt rus fritar ikke for straff, skriver Romerikes Blad.

Blodprøven som ble tatt om lag halvannen time etter kjøringen, viste en promille på 3,26. Det betyr at bilføreren har hatt nærmere 3,5 i promille da han satte seg bak rattet.

I politiavhør har mannen forklart at han begynte å drikke tidlig lørdag formiddag på grunn av depresjoner. Dette var etter rettens mening ingen formildende omstendighet.

Mannen er ifølge avisa også tidligere dømt for promillekjøring.

(NTB)