— Det er helt åpenbart at det er en svakhet når Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke klarer å fange opp en slik terroraksjon, sier Humlen til Dagsavisen. Han er leder av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.

Han mener det er merkelig at man ikke har sett nærmere på de ordningene man har for kontroll med kjøp av kunstgjødsel når man vet at det kan anvendes til bombeproduksjon.

— Det er snakk om kjøp av seks tonn potent bombemateriale uten noen reaksjoner. Det synes jeg er merkelig, og det viser at PST-sjefen ikke har kontroll på dette området, mener Humlen.

Han er også kritisk til at PST-sjefen bare tre dager etter terroraksjonene gikk ut og sa at det vært umulig å oppdage terrorplanene på forhånd. Humlen mener PST har vært påfallende lite selvkritiske og setter spørsmålstegn ved hvorfor sikkerhetstjenesten ikke har vært tettere på norske høyreekstremister.

— Jeg kan ikke fatte og begripe at man ikke også har foretatt overvåking av høyreekstremister. Det er helt påfallende hvis det er slik at man ikke har drevet noen aktiv undersøkende virksomhet mot disse miljøene, sier han.

Terrorforsker Magnus Norell ved Totalforsvarets forskningsinstitutt i Sverige støtter imidlertid PST når det gjelder hvor vanskelig det ville vært å oppdage terrorplanene på forhånd. Han mener det ville vært «så godt som umulig».