Ifølge disiplinærutvalget måtte møtet avbrytes, fordi advokaten «framsto i økende grad som indisponert», skriver Dagbladet.

— Det synes helt klart, og vi må legge til grunn, at advokaten i Fylkesnemnda, som tilsvarer et rettsmøte, var overstadig beruset og ute av stand til å ivareta sitt verv på en tilfredsstillende måte, konkluderer disiplinærutvalget.

Advokaten har innrømmet å ha drukket alkohol på jobb og har beklaget hendelsen på det sterkeste. Hun hevder at reaksjonen kom som et resultat av at tabletter og alkohol i små mengder førte til en såkalt «atypisk rus», etter at hun skal ha hatt et illebefinnende samme morgen.

— I den forbindelse tok jeg sovemedisin for å få sove noen timer for møtet i Fylkesnemnda, forklarer advokaten.