Det var fredag at den 23 år gamle mannen ble fremstilt for forlenget fengsling. Mannen er siktet for drapsforsøk etter at en jevnaldrende mann ble knivstukket i Helgesens gate i Bergen i februar i år.

— Svekker troverdighet

Da den siktede 23-åringens forsvarer var forhindret fra å møte, steppet Stein Erik Ottesen fra samme kontor inn på kort varsel. Den samme Ottesen er også oppnevnt som bistandsadvokat for knivofferet i saken.

— Dette blir en rolleblanding som er svært uheldig, og som bidrar til å svekke advokatstandens troverdighet. Vi har klare kjøreregler for å forhindre at slike situasjoner skal oppstå. Normalt er det problematisk nok at advokater fra samme kontor er forsvarer og bistandsadvokat i samme sak, sier Helge Aarset.

Han understreker at han bare kjenner den aktuelle saken ut fra opplysninger han har fått fra Bergens Tidende.

— En slik rolleblanding burde aldri ha skjedd. Jeg har heller aldri tidligere hørt om liknende, sier leder for Advokatforeningen.

- Oppdaget for sent

Han vil ikke uttale seg om saken kan få noen konsekvenser for Ottesen, men sier på generelt grunnlag at det finnes to muligheter.

— Den siktede eller fornærmede i saken kan klage advokaten inn for Disiplinærutvalget, eller foreningen kan ta saken opp på eget initiativ, sier Aarset.

Advokat Ottesen sier at han steppet inn på svært kort varsel, og at han ble klar over interessekonflikten for sent. Nå har han tatt konsekvensen av det.

— Etter at jeg oppdaget dette, har jeg trukket meg som bistandsadvokat, sier Ottesen.

Han ønsker ikke å bidra med flere opplysninger når han får bekreftet at BT skal omtale saken.

- Burde vært stoppet

Flere advokater BT har snakket med er svært overrasket over at Ottesen ikke avbrøt fengslingsmøtet og fikk tilkalt en annen advokat.

Nå er det ingenting som tyder på at Ottesen ikke ivaretok den siktedes interesser. At mannen, som tidligere er voldsdømt, ville bli videre fengslet, er heller ikke tvilsomt. Kjennelsen om fengsling ble også påkjært av Ottesen under fengslingsmøtet.

Dette dreier seg imidlertid om tillit til aktøren i rettssystemet.

Sorenskriver Eirik Elstad i Bergen tingrett er opptatt av at roller ikke skal blandes sammen og at rettssikkerheten må ivaretas.

— At dette skjer er svært uheldig. Dersom advokaten ble klar over rolleblandingen under fengslingsmøtet burde han orientert dommeren, slik at man kunne fått tilkalt en ny forsvarer, sier Elstad.

Politiadvokat Sidsel Isachsen ble først klar over rolleblandingen etter at fengslingsmøtet var over. ý Jeg har sendt saken over til Gulating lagmannsrett hvor jeg har gjort dem kjent med at forsvareren som møtte også er bistandsadvokat til fornærmede i samme sak, sier Isachsen.

FÅR KRITIKK: Advokat Stein Erik Ottesen får kritikk for at han bistod en mann som er siktet for drapsforsøk, samtidig som han er bistandsadvokat for offeret i saken. ý Etter at jeg oppdaget dette har jeg trukket med som bistandsadvokat, sier Ottesen. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN