— Etter min oppfatning, og slik jeg kjenner saken nå, stiller jeg meg avvisende til en eventuell siktelse på uaktsomt drap, sier advokatfullmektig John Magne Hammervoll til NTB.

Ifølge advokaten er 47-åringen foreløpig siktet for overtredelse straffelovens paragraf 354, annet ledd, første punkt. Brudd på denne paragrafen straffes med bøter.

— Jeg snakket med henne fredag. Hun er svært nedbrutt og får psykiatrisk behandling. Det som opptar henne nå er hvordan foreldrene har det. Tragedien har ikke helt gått opp for henne og hun er i en sjokktilstand, sier Hammervoll.

Ikke gransking

Politiet i Nordre Land har fått kritikk for at det ikke ble grepet inn overfor hundeeieren tidligere. Men det blir foreløpig ingen granskning av om lensmannskontoret burde ha grepet inn overfor hundeeieren.

Fredag ba politimester Tore Vigen i Vest-Oppland politidistrikt om at Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (SEFO) skulle se nærmere på saken.

— SEFO har fulgt med på saken gjennom mediene og har til nå ikke funnet noe som gir grunn til å granske det lokale lensmannskontoret, sier politiinspektør Håvard Fjell i Vest-Oppland politidistrikt til Dagbladet.

Etterlyser ny lov

I lederne i flere av lørdagsavisene blir også politi— og dyrevernmyndighetene i Vest-Torpa kritisert fordi de ikke gjorde noe til tross for at de har vært kjent med at folk i bygda har vært livredde for de aggressive streifhundene.

Flere aviser skriver at barn har krav på beskyttelse mot aggressive hunder, og at Norge trenger en ny hundelov.

I en undersøkelse Justisdepartementet har gjort, fant de bare ett eksempel på at en hund ble avlivet mot eierens vilje. Den hunden hadde bitt en politimann, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen gjaldt annet halvår 1998, og ble gjort i forbindelse med arbeidet med den nye hundeloven som departementet fortsatt jobber med. Loven tar sikte på å gi mennesker samme beskyttelse mot farlige hunder som det bufe har. Nå vurderes det også å gi politiet myndighet til å avlive hund uten at saken er rettslig behandlet.

(NTB)