Dette går fram av rapporter som ble skrevet i 1990 og 1994, skriver Aftenposten.

Signaturtogene er konstruerte for å tåle hastigheter på opptil 210 kilometer i timen. Men en slik hastighet kan togene bare oppnå på fem prosent av jernbanestrekningene her i landet. Og det først etter ti år med kraftig utbygging og forbedring av disse fem prosentene, som utgjør 200 kilometer av et totalt jernbanenett på over 4.000 kilometer.

Innkjøpene av høyhastighetstogene ble besluttet utfra kravet om at reisetiden fra Oslo til Gardermoen ikke skulle være mer enn 19 minutter. Det ble først kjøpt inn 16 togsett for Gardermobanen. Samtidig ble det inngått opsjoner på kjøp av ytterligere 16 togsett som skulle settes inn mellom Oslo og byene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det ble også bestilt seks togsett til Østfoldbanen.NTB