Ifølge VG ble de to forskerne i flere brev bedt om å gjøre rede for metodene sine. En av brevskriverne var Günter Haroske, sjeflege ved Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, som tok kontakt med Reith så tidlig som i 2001–2002.

– Jeg fikk ikke definitive svar. I senere publikasjoner uteble også klargjøringene, sier Haroske til VG.

Professor Alfred Böcking fra universitetsklinikken i Düsseldorf kritiserte også den norske forskerduoen i flere brev, men ble ikke hørt.

– Vi har hatt ulikt syn på diverse faglige ting, men det ligger jo i vitenskapens natur at man skal ha, kommenterer Reith overfor VG.

Tannlege og lege Jon Sudbø er anklaget for å ha forfalsket forskningsartikler i anerkjente tidsskrifter. En granskingskommisjon er nedsatt for å bringe klarhet i hva som har skjedd. Konklusjonen er ventet 30. juni.