Advokat Frode Elgesem, som representerer norske myndigheter, advarte domstolen mot å gi de fire saksøkerne medhold.

— Dersom noen av de fire får medhold kan det ødelegge fremtidige ofres mulighet til å få medhold i en sivil erstatningssak, hevdet Elgesem.

Det vil ta mellom to og fem måneder før Strasbourg-domstolen avsier dom i sakene.