Det er konklusjonen i en omfattende tilsynsrunde som Petroleumstilsynet har gjennomført hos sju oljeselskaper på norsk sokkel. Selv om alle selskapene den siste tiden har satt i verk planer for å bedre brønnsikkerheten, mener tilsynet at det likevel er «utestående utfordringer for å kunne ivareta brønnintegritet på en tilstrekkelig måte».

Brønnintegritet er de stengsler og barrierer i brønnen, som stålforinger og væske, som skal hindre utstrømming eller utblåsning.

I den siste tilsynsrunden finner Petroleumstilsynet forbedringspotensial både hos Shell, Statoil, Hydro, ConocoPhillips. Tilsynet kom til samme konklusjon da de tok stikkprøver av brønnsikkerheten hos Talisman, BP Norge og Exxon Mobil.

Undersøkelsen har avdekket usikkerhet og svakheter i 18 prosent av de 581 utvinningsbrønnene som er gjennomgått hos de sju selskapene.

Økt innsats

«Det er Petroleumstilsynets generelle oppfatning at det i industrien trengs økt innsats for å bedre brønnsikkerheten i virksomheten på norsk kontinentalsokkel», heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Petroleumstilsynet er ikke fornøyd med at det er avdekket svakheter ved 18 prosent av brønnene, men har ikke kommet med pålegg overfor selskapene.

– Vi har ikke brukt virkemidler som følge av gjennomgangen. Det innebærer at vi ikke har avdekket noe som er så alvorlig at Petroleumstilsynet gjør noe med det. Vi oppfordrer imidlertid selskapene til å gjøre forbedringer, sier sjefingeniør Morten Perander i Petroleumstilsynet til NTB.

Behov for løft

Den 30. juni offentliggjorde Petroleumstilsynet en samlerapport over undersøkelsene. Her pekes det på fire områder hvor det er behov for et løft:

  • Brukervennlig og oppdatert essensiell brønninformasjon.
  • Overlevering av brønninformasjon mellom ulike faser. (Fra produksjon til drift og etc.)
  • Regulær tilstandsovervåking
  • Kompetanse/opplæring.

Fatale konsekvenser

«Mangelfull brønnintegritet kan få fatale sikkerhetskonsekvenser, med utblåsning som worst case hvis man ikke har oversikt over brønntilstanden til enhver tid», heter det i en omtale av rapporten på tilsynets hjemmeside.

Den dramatiske utblåsingen ved Snorre A-plattformen i november 2004, der det i ettertid ble avdekket 28 avvik fra regelverket, framholdes som en alvorlig påminnelse om hvor galt det kan gå dersom brønnsikkerheten ikke overholdes. Statoil ble ilagt en bot på 80 millioner kroner etter den alvorlige nesten-ulykken.

90-tallsbrønner utsatt

Petroleumstilsynet finner det også «oppsiktsvekkende» at brønner som ble boret på 90-tallet er overrepresentert i forhold til svakheter i brønnintegriteten. Tilsynet ser ikke bort fra at dette kan ha sammenheng med variasjoner i aktiviteten, nedskjæringer og kostnadsfokus på 90-tallet.

Studien viser også at selskapene selv har valgt å stenge ned sju prosent av brønnene av eget tiltak. «Konsekvensene for disse brønnene er produksjonstap i milliardklassen siden petroleumsforekomstene i reservoarene forhindres i å bli utvunnet», heter det i tilsynets egenomtale av rapporten.