Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag er urolig over flere tegn de siste ukene som tyder på at regionsreformen blir en blek forestilling, uten kraftfulle grep som kan sikre et tredje folkevalgt nivå rundt om i landet.

– Jeg frykter at dette kan bli et knefall for fylkesmenn og sjefer i direktoratene som ikke ønsker å avgi makt. Det er helt unaturlig med 19 fylker i Norge, og ordningen har ingen støtte blant velgerne. Nå må de tre partiene følge opp sine landsmøtevedtak og løftene i Soria Moria, sier en opprørt Sandvik til NTB.

Han mener det siste eksemplet på at regionsreformen holder på å smuldre opp, er Aftenpostens oppslag lørdag, der kilder sier at både kulturminister Trond Giske (Ap) og fornyelses— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) er imot store endringer ettersom de ligger an til å overføre mye myndighet til et nytt regionalt folkevalgt nivå.

– Oppgavene som skal overføres til det nye regionnivået må være så omfattende at de tvinger fram få og store regioner. Å beholde dagens 19 fylkes er meningsløst, en direkte komisk avslutning på mange tiårs debatt. Vi har fått til regionsinndeling for sykehusene. Nå må andre tunge samfunnsoppgaver følge, sier Sandvik.

Regjeringen, ved kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp), skal fredag legge fram første del av regionsreformen. Den dreier seg om arbeidsoppgavene. Den geografiske utstrekningen kommer senere.