Alkoholkonsumet blant studentene ved Universitetet i Oslo har økt med 20 prosent på ni år.

Mannlige studenter drikker i snitt 400 halvlitere i året og kvinnelige 228, ifølge en rapport fra prosjektet «Studenter og rusmidler».

Sosialantropolog og prosjektleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning Ellen Marie Tefre har ledet prosjektet.

Fare for skade Hun er kommet fram til at 13 prosent av de kvinnelige og 16 prosent av de mannlige studentene har en alvorlig risiko for å få alkoholrelaterte skader.

– Hvis de ikke reduserer sitt drikkemønster over tid vil de kunne få helseskader og problemer med avhengighet, sier Tefre til Universitas.

Blackout Halvparten av studentene oppgir at de har vært borte fra forelesninger på grunn av drikking dagen før. En tredel har hatt blackout, en av fire ubeskyttet sex, en av ti har vært utsatt for skader og ulykker og 5 prosent har vært i slåsskamp.

– Dette er snakk om de mer direkte følgene, sier Tefre.

56 prosent av studentene mener at det drikkes for mye i studentmiljøet.

Testet kokain Også narkotika blir mer vanlig blant studentene. Undersøkelsen avdekker at en av ti studenter på Blindern har testet kokain, og det er en dobling siden 1997.

Samtidig svarer fire av ti at de har røyket hasj, skriver VG.

– Det er veldig foruroligende, sier sjefpsykolog Rigmor Mogård ved studenthelsetjenesten. Hun påpeker at kokain er «veldig avhengighetsskapende».

Bergens Tidende