Lill-Tove Bergmo i landsforeningen Pårørende til spillavhengige sier til BT at foreningen får stadig flere bekymringsmeldinger fra foreldre, også i Bergen, som sier at barna deres er i ferd med å bli ødelagt av dataspill.

Forening i Bergen

Det arbeides nå aktivt for å få etablert en egen støtteforening i Bergen på initiativ fra foreldre som har erfart problemet i forhold til egne barn. Foreningen skal fungere som et ressursapparat for familier som ikke klarer å hamle opp med problemene på egen hånd. Det blir den første støttegruppen i sitt slag i Norge.

— Foreldrene som har tatt kontakt med oss, er skremt over store atferdsforandringer hos barna sine. Det dreier seg om barn helt ned i 10-11-årsalderen. Det som skjer er at de blir så fanget av spillene at ingen ting annet ser ut til å bety noe, sier Bergmo.

Mister vekt og venner

— De blir sinte og aggressive, de snur døgnet, klarer ikke skolen, de blir inaktive, sosialt isolerte og mister venner. Det som uroer foreldrene aller mest, er inntrykket av at ungene ser ut til å miste kontakten med virkeligheten. De blir fjerne i forhold til alt som foregår i dagliglivet. For eksempel glemmer de å spise. Vi får høre om barn som har gått kraftig ned i vekt fordi de ikke har tid til å forlate pc-en for å spise, sier Bergmo.

— Det har vært mye fokus på pengespill og automater, og det er bra. Mye vanskeligere har det vært å få gjennomslag for at også spill uten penger er et problem når det gjelder avhengighet. Og dette problemet rammer først og fremst barn. Vi har også sett en tydelig sammenheng mellom pengespill og spill uten pengeinnsats. Mye tyder på at begge deler er like avhengighetsskapende, og at når man først er hektet på spill som barn, er det mye lettere å hoppe over på pengespill når man har passert 18-års grensen og det ikke lenger finnes noen aldersbegrensninger, sier Bergmo.

Familiekonflikter

Hun etterlyser større fokus på barn og avhengighet. Når det har vært så lite oppmerksomhet rundt dette, har det nok delvis sammenheng med at i motsetning til automatspill er det ikke mye penger involvert. Det kan også være at trenden er såpass ny og ukjent for foreldre at de ikke helt vet hvordan de skal angripe problemet. Men konsekvensene er mye de samme: enorm tidsbruk og tap av kontroll over eget liv.

Mange barn har sin egen pc, gjerne på sitt eget rom, og det er ofte vanskelig å ha oversikt med bruken. Ikke sjelden ender det med opprivende familiekonflikter fordi foreldrene ikke vet hvordan de skal angripe problemet.

— Det beste råd jeg kan gi, er å ta beinhard kontroll over tidsbruken fra første stund. Selv har jeg en gutt i den aktuelle alderen. Han får en time om dagen ved pc-en. Ikke ett minutt mer, sier Bergmo.

— Det handler om mestring, på samme måten som i forhold til pengespill.

Jan Rune Berentsen