Det gikk en støkk gjennom utsendingene på SV-landsmøtet da Kjelstadli uten forvarsel sto frem og rettet en advarende pekefinger mot slike tendenser.

— Persondyrking er i det lange løp ikke godt for den som blir dyrket, det er å gjøre personen en bjørnetjeneste. Og sist, men ikke minst: Dette er en fare for partidemokratiet. Posisjon erstatter diskusjon, sa Kjelstadli som også er en av SVs veteraner.

Kritikken fra professoren har utspring i en konkret episode som hadde gjort sterkt inntrykk på ham. Leder av SVs internasjonale utvalg, Reza Rezaee, hadde åpenbart fått svi fordi han offentlig har uttalt at han ikke har tillit til partilederens håndtering av Afghanistan-spørsmålet og utplasseringen av norske spesialtropper i Kabul.

En annen partimodell?

— Dette bekymrer, for nå er ikke Reza Rezaee foreslått gjenvalgt. Det har riktignok ingen krav på, og om det skyldtes politiske standpunkter, hadde det vært greit. Men hvis det er slik at en ikke kan ha sentrale verv i dette partiet uten å erklære at en har tillit til partilederens opptreden i alle saker, så er vi på vei mot en annen partimodell.

Det ville nesten være det samme som at Per Østvold skulle få svi og bli fratatt sine verv i fagbevegelsen på grunn av at han uttalte at han ikke lenger hadde tillit til Gerd-Liv Valla, fortsatte Kjelstadli.

Han nevnte at «denne tendensen til persondyrking er farlig av flere grunner. Når lojalitetskrav blir det primære, hindrer det at argumentene avgjør. Når partiet gjør seg avhengig av én person, blir det sårbart - om denne personen ikke kan fortsette, eller mister oppslutning og popularitet i offentligheten».

Professoren viste til flere eksempler fra norsk historie hvor partiledernes velgertekke forsvant, og partiet falt med dem. I 1885 for eksempel gikk Venstre til valg på ett slagord: Tillit til Johan Sverdrup. Eller som da Arbeiderpartiet sa: «overalt og til enhver tid skal partiets menn omtales med den største begeistring.»

— Vi må aldri gi noen leder en slik status at det å tale imot, eller det å kritisere håndteringen av saker nærmer seg majestetsfornærmelse, avsluttet Kjelstadli.

Østvold til motmæle

Per Østvold, som sitter i sentralstyret, følte seg øyeblikkelig rammet og ba om ordet. Det var han som hadde kritisert Reza Rezaee.

— Jeg tror at det er større høyde under taket i SV enn i noe annet parti. Jeg kritiserte Rezaee, fordi jeg reagerte på at han refset partilederen og krevde hennes avgang. Det er tillatt å tenke seg om før en taler, sa Østvold.

Falch, Knut