Nå kommer han med en advarsel mot delt bosted for små barn. Stadig oftere opplever familievernkontorene at skilte foreldre med helt små barn ønsker å ha barnet annenhver uke.

– Så lenge barnet er under tre år, blir det problematisk med delt bosted, sier barneombud Reidar Hjermann til Aftenposten.

Han mener at babyer under ett år skal ha ett hjem.

– Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet til daglig, kan ha hyppig dagsamvær med barnet. Overnatting skal bare skje unntaksvis, sier Hjermann.

Han mener at barna ikke er skikkelig klar for delt bosted før i treårsalderen, og fram til denne alderen kan foreldrene drive opptrapping.

– Da har de utviklet hukommelse og språk, som er de verktøyene som skal til for å takle en slik hverdag. Før den tid er det «ute av syne, ute av sinn». En baby vil ikke konkret huske mamma når hun er hos pappa, og omvendt, sier Hjermann.