• Jeg er veldig glad for at kommisjonen ikke går så langt som regjeringen, som vil forby å tenke på terror. Det er ikke forbudt å kjøpe gummihansker, NAFs veibok og en tang i dette landet, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Hun viser til at justisdepartementet midt i ferien sendte ut på høring et forslag om å utvide straffansvaret i terrorlovgivningen. Her vil regjeringen gjøre det forbudt å tenke på fremtidige terrorhandlinger, og besitte diverse gjenstander, informasjon, våpendeler OL.

— Heldigvis går ikke 22. juli-kommisjonen så langt i sine forslag til forbedringer. Det er jeg og Venstre glade for. I vårt høringssvar til den nye loven kommer vi å være klart avvisende til de mest ekstreme forslagene som kom i sommer.

Saken Skei Grande viser til et såkalt høringsbrev som justisminister Grete Faremo sendte ut den 12. juli, med overskriften: «Kriminalisering av forberedelse til terrorhandling, utvidet adgang til tvangsbruk, og endring av straffeloven paragraf 60 a.»

USA angret

— Det er viktig at vi i Norge holder hodet kaldt, og ikke innfører panikkartede tiltak i etterdønningene av terrorhandlingen i fjor, og rapporten som kom denne uken. Regjeringen har gått lenger enn kommisjonen, så langt, sier Skei Grande.

— Andre land som har vært rammet av terror, som USA og Storbritannia, har innført strenge tiltak, som de har angret på senere. De gikk for langt, og valgte å oppheve noen av de mest ekstreme lovene. Norge bør ikke gjøre samme feilen, Vi må tenke oss bedre om før vi begrenser personvernet til våre borgere.

- Kommisjonen foreslår forbud mot å motta terrortrening og vil forby halvautomatisk våpen. Støtter du disse anbefalingene?

— Det skal helt klart være forbudt å lære seg terror, men jeg er usikker på våpenforbudet. Jeg tenker på jaktsituasjoner der det kan stå om liv og død om et våpen er halvautomatisk eller bare har enkeltskudd.

Nærhet til folket

I disse dager graves det på Løvebakken, det skal bygges sperreblokker som kan heves og senkes etter behov.

— Det er med blandede følelser jeg ser på dette tiltaket, sier Venstre-lederen.

— Men jeg bøyer meg for folk som sitter med fagkunnskap om hvordan man sikrer en bygning. Likevel må det ikke bli for stor avstand mellom folket og de folkevalgte. Jeg skjønner at det ikke skal kjøres varebiler helt frem til Stortingets dør. Men folk må få komme helt opp hit og rope ut sin misnøye.

— Selv er jeg glad for at jeg kan ta trikken til og fra jobben på Stortinget hver dag. Det er ikke all partiledere som kan det i særlig mange andre land.

Venstre rammet

Det var ikke bare regjeringen og Arbeiderpartiet som ble rammet den 22. juli i fjor. Også Venstres Hus, som ligger like nedenfor regjeringskvartalet fikk ruter blåst inn. To ansatte ble skadet, den ene alvorlig.

— Hadde vår gamle partileder, og tidligere justisminister, Odd Einar Dørum sittet på sitt kontor den dagen, tør jeg ikke si hvordan det hadde gått. Han kontor ble totalt smadret av glass.

— Hvordan møtte frihetspartiet Venstre de moderne krav til terrorbeskyttelse?

— Vi har foliert alle vinduene, slik det også er gjort på Stortinget, ut mot Akersgata. Det er et nyttig og nødvendig tiltak, men vi må alltid strebe etter den gode balansen mellom faglig sikkerhet og et trygt personvern.