— Vi tror online-spill vil være en arena for voksne som ønsker å komme i kontakt med ungdom, kanskje særlig unge gutter. Vi har sett det i utlandet, og det er bare et tidsspørsmål når vi får den første overgrepssaken her også, sier politioverbetjent John Ståle Stamnes i Kripos til Aftenposten.

Ifølge Redd Barna scorer nettspill høyest når de spør barn og unge hva de liker å gjøre på Internett.

— Det er mye kontakt mellom dem som spiller, og det kan være et utgangspunkt for voksne som ønsker å oppnå kontakt med barn. Vi er oppmerksomme på den problemstillingen, og har også hørt barn fortelle om slike fremstøt, sier Elizabeth Skogrand, spesialrådgiver i Redd Barna.

Foreløpig er det bare Microsofts Xbox 360 som gir foreldre muligheten til å definere barnas motspillere. Slik kan de for eksempel gå inn og bestemme at barna kun kan spille med sine jevnaldrende venner over nettet.