— Skogbunn og vegetasjon tørker fortere opp der det fremdeles er tele i bakken. Gamle hogstflater med lettantennelig materiale som tørt grass, kjerr og kvist er spesielt brannfarlige, understreker overingeniør Even Skredsvig i DBE i en pressemelding.

Fra 15. april til 15. september gjelder forbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark. Statens skogbrannhelikopter blir allerede fra 1. mai satt i beredskap på Notodden for å hindre store skogbranner.

(NTB)