Et enstemmig fylkesutvalg i Hordaland fylkeskommune vedtok torsdag en høringsuttalelse som går sterkt imot å bygge kraftlinje i luftspenn i Nordhordland, slik Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) går inn for.

Som Hardanger

Kabling er løsningen for den nye kraftlinjen mellom Mongstad og Kollsnes i det sårbare kystlandskapet i Nordhordland og Øygarden, sier det enstemmige fylkesutvalget i sin høringsuttalelse.

Politikerne går langt i å antyde at dersom regjeringen presser igjennom luftspenn i Nordhordland, vil konfliktnivået bli like høyt som det har vært i Hardanger det siste året.

«Fylkesutvalet rår sterkt frå at nordre og midtre alternativ frå Radøy til Mongstad, med kombinasjonar av sjøkabel og luftline, vert valt. Konfliktnivået for desse alternativa er omfattande» skriver fylkesutvalget.

Kultur og natur

Det er særlig konfliktene rundt natur— og kulturverdiene på Rapeneset og Fosenstraumen, mellom Radøy og Austrheim, som gjør at fylkesutvalget fremmer en innsigelse mot forslaget. I området er det påvist 76 kulturminner som er fredet, i hovedsak steinalderboplasser.

Også Folkeaksjonen mot 300 kV luftspenn i Nordhordland (FMLN) har sendt sin høringsuttalelse i saken. Der skriver aksjonen, ved leder Olav Steinar Namtvedt, at de er overrasket over at at NVE har valgt den mest konfliktfylte traseen. FMLN står på at kraflinjen mellom Mongstad og Kollsnes må kables hele veien.

Størst magnetfelt

«Endra traséval på nokre strekningar endrar ikkje vår haldning til prosjektet» heter det i uttalelsen.

Aksjonen peker på at traseen vil får store konsekvenser for landskapet og det biologiske mangfoldet langst traseen. Den valgte linjen er dessuten den av alternativene som har flest hus i nærheten, slik at magnetfeltet rundt linjen vil påvirke flest mennesker.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har sendt NVEs innstilling på høring. Departementet skal ta den endelige avgjørelsen om hvor kraftlinjen skal gå.

Hva mener du om løypen? Si din mening her!