Etter flere års bruk av rekkverkene, som består av stålstolper med tre sterke vaiere mellom, oppdaget danske veimyndigheter at rekkverkene heller bidro til å øke antall alvorlige ulykker enn å redusere dem, skriver VG Nett.Den tidligere danske samferdselsministeren Kaj Ikast advarer nå Norge mot å bruke denne type vaier-rekkverk. "Eggdeler" Særlig var det motorsyklister og lettere personbiler som fikk alvorlige skader. På folkemunne ble rekkverket bare kalt "eggdeleren", skriver VG Nett. I stedet for at biler ble fanget og bremset av vaierne, ble de ledet langs rekkverket og gjennomhullet av jernstolpene med stor kraft.Av den grunn ble det i Danmark besluttet å fjerne rekkverkene. Arbeidet skal være ferdig i 2002.I Norge brukes denne formen for autovern bare på fire firefelts motorveier, og da for å skille trafikk i motsatt kjøreretning. På den nye motorveien gjennom nordre Vestfold, som åpner til høsten, er det montert 11 kilometer med vaier-rekkverk. NAF er kritisk I Norge har Norges Automobil-Forbund (NAF) vært sterkt imot denne typen autovern.-Disse vaier-rekkverkene er billigløsninger som NAF er sterkt imot. Vi frykter at disse gjerdene kan virke mot sin hensikt, sier informasjonssjef Egil Otter i NAF.Sjefingeniør Otto Kleppe i Vegdirektoratet er klar over at stolpene er et problem for motorsyklister, men viser til gode erfaringer i Sverige.-Hensikten med rekkverket er å forhindre at biler kommer over i motgående kjørebaner, sier Kleppe.Han understreker samtidig at rekkverket som nå blir demontert i Danmark er av en litt annen type enn det som settes opp her i landet.