– Den norske laksen er oppdrettet i spesielle containere og blir feitet opp med kinesisk fôr, sier den føderale fiskerisjefen ifølge en russisk nettavis.

Krainij ble denne uken utnevnt som leder i den føderale russiske fiskerikomiteen som tilsvarer det norske Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet.

Ifølge Barentsobserver oppfordrer Krainij russerne til å begrense konsumet av utenlandsk fisk til 25 prosent av det innenlandske forbruket.

I dag er 35 prosent av fisken på russiske middagsbord av utenlandsk opprinnelse. Krainij understreker at han skal gjøre det som må til for å bringe den russiske fiskeriindustrien opp til internasjonalt nivå.

Selskap som har solgt sin virksomhet til utlandet må ifølge Krainij bringe bedriftene tilbake på russiske hender. – Hvis ikke vil den russiske stat gripe inn, sier Krainij.