I en kronikk i Bergens Tidende i dag advarer den tidligere konsernsjefen i NSB mot å bygge slike «luftslott» som høyhastighetsbaner vil være. Han mener at det i dagens jernbanepolitikk er blitt mye «tomt snakk uten vilje til å ta nødvendige grep» for å imøtekomme miljøkravene.

«Det er ikke lett å opprettholde respekt og tiltro til beslutningstakere som tydeligvis ikke tar sitt ansvar mer på alvor,» skriver Osmund Ueland som for første gang etter at han gikk av som toppsjef i NSB står offentlig frem med synspunkter på jernbanepolitikken.

— Lite handling, mye snakk

— Jeg møter stadig folk på min vei som er frustrert og oppgitt over at det er skjedd så lite i jernbanesatsingen. I forhold til våre naboland er det ytterst lite vi bruker på denne delen av infrastrukturen. Det er altfor lite handling og tilsvarende mye snakk, sier Ueland i en utdypende kommentar. Det var i 2000 han forlot uriasposten i NSB etter mye strid og uro.

Han er i dag selvstendig næringsdrivende med flere styreverv, bl.a. i Oslo T-banedrift AS.

— Regjeringen mener selv at jernbanesatsingen nå er mye større enn under de tidligere regjeringene i nyere tid?

— Da måler man bare i antall kroner. Men når det gjelder å bygge dobbeltspor, som jeg virkelig brenner for, henviser man til utredninger og atter utredninger. I tyve år er det stort sett blitt med snakket. Jeg trodde at vi skulle få oppleve mer handlekraft og effektive grep da vi fikk en flertallsregjering enn tilfellet er.

Fire timer til Oslo

— Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har da virkelig ambisjoner om å realisere høyhastighetsvisjonene på de store og viktige jernbanestrekningene i Sør-Norge?

— Ja men, det er bokstavelig talt et blindspor, for tanken om høyhastighetsbane i Norge kan ikke bli noe annet enn et luftslott. I min tid som konsernsjef i NSB forbød jeg også mine folk å delta på seminarer som handlet om dette.

Det er mye mer realistisk og forsvarlig å bygge dobbeltspor fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien, og så satse på doble spor over lengre strekninger ellers, som for eksempel på Bergensbanen. Jeg holder også fast på at det må la seg gjøre innen rimelig tid å redusere kjøretiden mellom Bergen og Oslo til fire timer, sier Osmund Ueland.

NSB-SJEF: Osmund Ueland (60) var konsernsjef i NSB i årene 1995-2000.