Nå advarer Direktoratet for brann— og elsikkerhet (DBE) om den nye faren i skog og mark.

Årsaken er uvanlig sterk tilvekst på trærne i hele Sør-Norge, og manglende rydding av skog under kraftlinjene.

— Overholdes ikke lenger forskriftskravet om minst tre meters avstand mellom vegetasjon og høyspentlinje?

— DBE har i det siste fått inn flere meldinger fra publikum om at dette kravet ikke lenger overholdes. Årsaken er at nettselskapene ikke rydder i skogen under høyspentlinjen som de eier og har sikkerhetsansvaret for, sier sjefingeniør Oddmund Foss i DBE til Bergens Tidende.

— Hva bør folk som ferdes i skog og mark langs kraftlinjer gjøre?

— Foruten å vise forsiktighet bør de melde fra til lokale myndigheter dersom de ser at det er liten avstand mellom kraftlinje og trær.

DBE ser meget alvorlig på utviklingen, og er allerede i gang med å iverksette sanksjoner etter å ha fått tips om uforsvarlig avstand mellom vegetasjon og høgspentlinjer.

— Vi ser så alvorlig på dette at ett av de store nettselskapene har fått varsel om tvangsmulkt på 60.000 kroner per dag fra 1. oktober på grunn av mangelfull skogrydding under linjen, sier Foss.

Tidligere i sommer har overslag fra høyspentlinje til tretopper medført flere strømutfall. I alt 150.000 mennesker har i perioder på inntil fire timer mistet strømmen på grunn av manglende skogrydding.