ISM-regelverket er innført i norsk rett og gir rederiene et klart ansvar for hva som foregår på selskapets båter. Rederiene er for eksempel pålagt å ha sikkerhetsansvarlige på land.Sagen og Kopperud påpeker at rederiet er pålagt en rekke oppgaver i forbindelse med sikkerheten om bord på skipene. Hvis rederiet ikke lar mannskapet gjennomgå nødvendig opplæring, bør rederiet straffes, ikke den enkelte sjømann.Sagen og Kopperud mener at det for eksempel gjelder annenstyrmannen på "Kronprins Harald". Han fikk en bot på 15.000 kroner etter at fergen grunnstøtte. Sagen og Kopperud mener rederiet Color Line var rette adressat for boten.