JAN STEDJE

— Problemet er at de medisinske undersøkelsene vil kunne gi noen svar, men ikke alle. Da vil det være av avgjørende betydning at barnets egen historie - hva som har skjedd med barnet - kommer fram. Derfor er en helt avhengig av å involvere foresatte til barnet, sier advokat Anders Folkman til Bergens Tidende. Han har jobbet med incestsaker i ti år.

Usikker sex-mistanke Som omtalt i en BT-reportasje tirsdag foreslår Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn at det gis adgang til å bruke tvangsmidler etter forvaltningslovens paragraf 19c, der det foreligger mistanke om seksuelle overgrep. Da vil barnet også kunne incest-sjekkes uten at foreldrene blir informert.

Folkman tar avstand fra å innføre en slik praksis i saker der det er mistanke om incest: - Problemet er at man da kommer til å gå inn med tvangsmidler før man vet om man faktisk har en incestsak. En slik incest-praksis vil også mystifisere utuktsaker. Det er akkurat det man ikke trenger, sier Folkman.

Seksuelle overgrep - Bør ikke barneverntjenestens adgang til å gripe inn i saker med mistanke om seksuelle overgrep styrkes, slik Nasjonalt ressursenter for seksuelt misbrukte barn foreslår overfor barne- og familiedepartementet?

— Tvangsmidler bør kunne tas i bruk. Men disse må lovfestes tydeligere i Lov om barneverntjenester, paragraf 4-10. Da vil barneverntjenesten i kommunene få tvangsmidlene, og kunne bruke disse som en faginstans. Det er en langt bedre ordning enn å bruke forvaltningloven og hemmelighold i incestsaker sier advokat Folkman.

— Disse sakene kjennetegnes ved at de springer ut av umulige familiære relasjoner. Ved å la et uavhengig organ (barneverntjenesten, red. anm.) få tvangsmidler til å sikre det som til sjuende og sist skal være bevis i en sak, unngår man en svært vanskelig saksgang på grunn av hemmelighold, sier han. Les også: Incest-sjekk uten å informere foreldrene