– Vi skal selvfølgelig ha en åpen og kontinuerlig diskusjon om skattesystemets rettferdighet og fordelingsmessige konsekvenser. Men hva den enkelte skattyter tjener og betaler i skatt, er utelukkende et forhold mellom skattebetaler og skatteetaten. Dette er ikke en sak for naboer eller andre nysgjerrige tredjepersoner, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange.

Skattelistene inneholder oversikt over alle skattepliktiges navn, fødselsår, nettoinntekt, formue og ilignet skatt for 2006. Skattebetalerforeningen er svært negativ til at disse opplysningene gjøres tilgjengelige på ulike nettsteder.

Skattebetalerforeningen mener at skattelistene ikke forteller den hele og fulle sannhet, og at dette må tas i betraktning ved tolking av ligningstallene.