– Over hele Europa benyttes det flasker der plasten inneholder antimon. Stoffet er giftig og vi har funnet det igjen i flaskevannet, sier geokjemiker Clemens Reimann ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) til Adresseavisen.

Reimann og kolleger over hele Europa har samlet inn nærmere 1.500 ulike typer flaskevann.

– Lekker ut i vannet

Analyseringen pågår fremdeles, men Reimann mener tendensen er klar.

– Under produksjonen av flaskene brukes det antimon og stoffet holder seg i plasten i de ferdigproduserte flaskene. Det giftige stoffet «lekker» ut i vannet, sier forskeren.

Han vil ikke uttale seg om de helsemessige effektene, men mener likevel det er foruroligende. Reimann påpeker blant annet at det i Japan brukes titan, noe som er en god og ufarlig erstatter for antimon.

I EU og Norge er det ikke lov med mer enn fem mikrogram antimon per liter i drikkevann. I Japan er grensen to mikrogram per liter.

– Vi har målt enkeltverdier som ligger nær to mikrogram per liter, men gjennomsnittet er betydelig lavere, understreker Reimann.

Samme flasker i Europa

Han mener likevel at myndighetene bør være føre var når det gjelder kravene til flaskevann.

Norske flasker er ennå ikke undersøkt. Funnene er gjort i tyske flasker.

– Det vil overraske meg om ikke den samme utlekkingen av antimon er tilfelle også i flasker som selges i Norge. Den samme typen flasker selges over hele Europa, forteller Reimann.

Din mening om flaskevann? Legg inn kommentarer under!