I Heimevernsloven er det slått fast at våpnene til heimevernsfolkene skal oppbevares hos det enkelte medlem.

— Det betyr at det trengs en lovendring dersom man skal forandre på dette forholdet, sier Hellstrøm til NTB.

Teknisk sett er det mulig å oppbevare heimevernsvåpnene i et sentralt lager slik Ap og SV har antydet som løsning. Men et sentralt lager på fylkesý eller regionnivå vil ifølge Hellstrøm ikke være noen løsning. Det vil i altfor stor grad svekke tilgjengeligheten til våpnene i en krisesituasjon, påpeker Hellstrøm. Da gjenstår en mer spredt og desentralisert løsning som betyr at det må bygges mellom 350 og 400 våpenlagre for å bevare rask tilgjengelighet til våpnene.

— Hvert lager vil koste 1,5 millioner kroner å bygge, dessuten vil det til i tillegg bli utgifter til elektronisk sikring og til drift av lagrene, sier stabssjefen. (NTB)