MTR defineres som «den mengde av et visst stoff ethvert menneske kan eksponeres for daglig gjennom hele livet uten signifikant helserisiko». Inntak av fisk og skalldyr er avgjørende for helserisikoen.

Men har denne risikodefinisjonen noen betydning? Er konsumet av sjømat fra de sentrumsnære sjøområdene så stort at dette er verdt å advare mot?

— Ja, mener Mattilsynet i Bergen, og viser til at det allerede er innført kostholdsråd for fiskelever og omsetningsforbud for ål fanget i Byfjordbassenget, indre deler av Herdlefjorden, Hjeltefjorden og Vatlestraumen.

— Jeg vil heller ikke anbefale noen å spise krabbe eller blåskjell fra de verste områdene. Det beste folk kan gjøre er å skaffe seg lokalkunnskap om forurensningsforholdene før de høster sjømat, sier seniorinspektør Anna Walde ved Mattilsynet i Bergen. Hun legger til at føre-var-prinsippet også ligger til grunn for kostholdsrådene.

— På sikt ønsker vi en friskmelding av disse sjøområdene, og da er oppryddingstiltak i Bergen havn nødvendig, legger hun til.

Tidligere industrivirksomhet har forurenset bunnen i Puddefjorden, Damsgårdsundet og Vågen. Her finnes en lang rekke miljøgifter i bunnsedimentene, og oppmerksomheten er særlig knyttet til PCB-konsentrasjonene. Den nye tiltaksplanen viser at det undersøkte området utenfor ubåtbunkeren på Laksevåg overskrider grenseverdien for «tolererbar risiko» hele 601 ganger.

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og kreftfremkallende.

Også i Vågen finnes det mye PCB, men her er det særlig kvikksølvnivåene som bekymrer. Antatte kilder er tidligere trykkeri- og grafisk virksomhet og tannlegekontorer i området. Spredningsrisikoen er også høy fra Vågen som følge av mange skipsanløp og propelloppvirvling.