Advarselen kommer fra underdirektør Ketil Ottersen i Tollvesenet.

— De falske sigarettene inneholder mer gift og er langt farligere enn vanlige sigaretter, sier Ottersen til NRK.

De falske sigarettene er pakket slik at de ser helt ekte ut. De utgjør ingen akutt fare, men inneholder mer gift, og senvirkningene kan være alvorlige.

— De fleste er produsert i Asia, gjerne i Kina, og det er ingen kontroll med hva som blir puttet i sigarettene. Mye mer tjære, mye mer nikotin og et større innhold av karbonmonoksider. Vi har også hørt at det er funnet plantevernmidler i beslaglagte sigaretter, sier Ottersen.

Hittil i år er det beslaglagt 1,2 millioner smuglersigaretter i Norge. Tollvesenet har ikke oversikt over hvor mange som er falske, men i EU dreier det seg om rundt 40 prosent av alle beslaglagte sigaretter.

(NTB)