Foreløpig har det ikke skjedd slike ulykker her i landet. DBE, som også har ansvar for produkter — deriblant leker - og forbrukersikkerhet, har fått melding om ulykker i flere land i forbindelse med bruk av den vannfylte jojo'en, blant annet fra Frankrike.

Leken består av en vannfylt gummiball med en gummisnor. Erfaring viser at barn ikke bare bruker denne som en jojo, men også som slynge.

Gummisnoren blir da stadig lengre og kan vikle seg rundt halsen og medføre kvelningsfare.

DBE har rettet en henvendelse til importører og forhandlere, som alle frivillig har trukket produktet tilbake. Det er imidlertid allerede solgt et betydelig antall, og dette er bakgrunnen for at direktoratet nå går ut med en advarsel - selv om man her i landet ikke har registrert ulykker med leken.

(NTB)