Og ikke bare det: Spiser du kebab til under 30 kroner, er du sannsynligvis med på å finansiere organisert kriminalitet.

Seksjonssjef Christoffer Nielsen i Mattilsynet sier til VG at det er umulig å produsere så billig kebab på en lovlig måte.

– Vi anslår at det hver uke smugles opptil 20 tonn kjøtt til Oslo, sier Nielsen.

Smuglerkjøttet er ofte skinn fra kylling og andre restprodukter.

Mattilsynet mener at minst 80 prosent av kebabhandelen i Oslo omsetter kjøtt som er ulovlig produsert. Nå frykter Mattilsynet salmonella og oppfordrer folk til å tenke seg om.