— Slike fremgangsmåter kaller vi «phishing» på fagspråket vårt. Vi advarer mot dette på hjemmesidene våre, sier spesialrådgiver Anne Dybo ved Økokrim.

De fleste avsenderne av mailer der det blir bedt om konto- og kredittkortnummer, og samtidig også pinkoden, har som oftest uhederlige hensikter.

Asle Bruen Olsen mottok nylig en slik mail. Avsender var angivelig en bank i USA, MBNA America Bank. E-posten ble innledet med at den hadde oppdaget ett eller flere forsøk på ulovlig innlogging på Bruen Olsens konto med VISA-tilknytning. Det sto videre at kontoen var forsøkt ulovlig tappet.

Tilforlatelig

— Ved første øyekast så mailen tilforlatelig ut. Selv om jeg ikke kjente bankens navn, lurte jeg på om den kunne være en del av VISA-systemet, sier Bruen Olsen, som mottok mailen på sin arbeidsplass, Universitetet i Bergen.

Mailen inneholdt også en trussel. Hvis Bruen Olsen valgte å ignorere bankens henvendelse, ville kontoen hans midlertidig bli stengt.

Tilbød sperrehjelp

MBNA America tilbød videre en tjeneste som skulle forhindre eventuelle senere svindelforsøk. Det var særlig forsøk på ulovlig bruk av VISA-kontoen i forbindelse med kjøp over internett bankens tjeneste skulle demme opp for og sperre for. Mailen inneholdt et elektronisk skjema som Bruen Olsen ble bedt om å fylle ut og returnere. Selve skjemaet så forseggjort ut.

— Jeg ante for alvor uråd da jeg ble bedt om å oppgi pin-koden til VISA-kortet mitt, sier Bruen Olsen, som valgte å kontakte Bergens Tidende.

Spesialrådgiver Anne Dybo i Økokrim sier at de har mottatt flere henvendelser om liknende saker.

Ikke oppgi pin-kode

— Vi har ikke kapasitet til grundig å inn i samtlige. Vi advarer generelt folk mot å utlevere person- og kontoopplysninger til helt fremmede over nettet, sier hun.

— Hvordan kan slike opplysninger misbrukes?

— På flere måter. Hvis VISA-kortets gyldighet utløper innen kort tid, kan man risikere at avsender klarer å skaffe seg kopi av det nye kortet. Kontoopplysningene kan også misbrukes ved handel over internett i kortinnehaverens navn. Videre risikerer man å bli utsatt for økonomisk telefonsvindel.

Sunt med skepsis

Selv når forespørsler om pin-koder kommer fra ens egen bank, råder Anne Dybo folk til å være skeptiske.

— Jeg ville iallfall ha oppsøkt eller kontaktet banken og bedt om en god forklaring. Det er ikke vanlig å be folk oppgi pin-koder via mail eller brev, sier spesialrådgiveren i Økokrim.

Banken MBNA America eksisterer, men det er ikke uvanlig at nettsvindlere klarer å opprette og utnytte mailadresser som minner veldig om bankens originale e-postadresse.