Forsvarets sanitet advarer mot å sende flere soldater på oppdrag i utlandet fordi det mangler militært personell, ifølge NRK. I dag har Norge opp mot 500 soldater i Afghanistan. Regjeringen har dessuten åpnet for å sende styrker både til Sudan og Sør-Libanon dersom FN ber om det.

– Dette har vi ikke kapasitet til. Problemet er at vi ikke klarer å levere sanitetsstøtte og medisinsk støtte som er nødvendig for norske styrker ute, sier sjef for Forsvarets sanitet, Leif Sverre Rosén.

Men Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpner likevel for at Norge skal bidra i Libanon. Hun hevder hun har rustet opp Forsvarets sanitet og at den prosessen fortsetter.

– Soldatenes ve og vel er det aller viktigste for oss, både når de er ute i internasjonale operasjoner, og når de kommer hjem igjen, sier forsvarsministeren til NRK.