– Vi lever på forskudd. Vi blir ikke bare rikere av å få flere nuller bak verdiene på husene våre. Vi øker kjøpekraften nå på bekostning av fremtidig kjøpekraft, sa Dørum under Finansanalytikernes seminar om rikets tilstand tirsdag.

DnB NOR Markets’ sjeføkonom medga riktignok at bankene spiller en viktig rolle i utviklingen ved at de tillater lengre nedbetalingstid og avdragsfrie perioder, skriver Dagens Næringsliv.

Norges Bank som tirsdag la fram sin rapport om finansiell stabilitet, har også bitt seg merke i faresignalene. Gjeldsveksten øker, sparingen går ned, samt at få har fastrentelån og rammelån med pant i bolig, gjør at sentralbanken følger situasjonen nøye. Rapporten viser at husholdningens andel av bankenes utlån alene er på bortimot 50 prosent.

Lånegjelda i forhold til inntekt hos husholdningene er høyere enn den var på slutten av 1980-tallet, foran den berømte bankkrisa. Men husholdningenes, foretakenes og bankenes økonomiske stabilitet i dag er langt større enn den gangen, påpekte direktør David Vikøren i Norges Bank da rapporten ble lagt fram tirsdag.