– I statsbudsjettet for neste år bør finansminister Kristin Halvorsen (SV) følge handlingsregelen for bruk av oljepenger bokstavelig, sier Reegård til Dagens Næringsliv.

Rådet fra LOs sjeføkonom innebærer en oppfordring til regjeringen om ikke å bruke én oljekrone mer i år enn i fjor.

Reegård mener det er på tide å sette på bremsene for å unngå at lønnsveksten tar av. Han vil ha en gradvis økning av rentene og en stram budsjettpolitikk.

Sjeføkonom Tor Steig i Næringslivets Hovedorganisasjon vil gå lenger enn sin kollega i LO. Han anbefaler regjeringen å bruke mindre enn handlingsregelen tilsier.

Steig frykter press på rentepolitikken dersom finansminister Kristin Halvorsen ikke bruker mindre enn Reegaard anbefaler:

– Jeg er redd for at presset på rentepolitikken da vil bli for stort, sier Steig til Dagens Næringsliv.

Han frykter at Norges Bank blir tvunget til å sette opp renten mens de er på vei ned ute.

– Da kan vi få et kronerally igjen, sier Steig.