Den svenske legen og forskeren Magnus Lindskog advarer folk mot å innta Omega-3 så lenge svineinfluensapandemien vedvarer.

Lindskog kommer med advarselen i en artikkel i tidsskriftet til den svenske legeforeningen. Legen arbeider ved enhet for klinisk farmakologi ved Uppsala universitet i Sverige og viser til flere studier som tyder på at Omega-3 kan svekke immunforsvaret, skriver Dagsavisen.

— Bør være forsiktige

  • Omega-3 har trolig gunstig helseeffekt på hjerte og hjerne, men vi må også anerkjenne ulempene. Særlig personer i risikogruppene bør være forsiktige med å ta Omega-3 nå, sier Lindskog.

Han understreker at man foreløpig ikke vet nok til å kunne fastslå at Omega-3 kan svekke immunforsvaret mot influensapandemien.

Smittevernsenheten i Västra Götaland fraråder innbyggerne der å innta Omega-3 under pandemien. På svenske myndigheters samleside om pandemien kan man lese at Omega-3 synes å kunne svekke immunforsvaret. Men svenske myndigheter fraråder ikke bruken av Omega-3.

- Ikke tilstrekkelig fundert

Her hjemme vil ikke Folkehelseinstituttet gå ut med en anbefaling, og begrunner dette med at forskningsresultatene Lindskog viser til ikke er tilstrekkelig fundert.

Men direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet sier kosttilskudd som Omega-3 ikke er et anbefalt tiltak for å beskytte seg mot pandemien.

— For å styrke immunforsvaret, er det ikke annet enn vaksinen som gjelder, sier Stene-Larsen.

- Omega-3 har trolig gunstig helseeffekt på hjerte og hjerne, men vi må også anerkjenne ulempene. Særlig personer i risikogruppene bør være forsiktige med å ta Omega-3 nå, sier lege.
Bjørn Erik Larsen