Tidligere har Sosial— og helsedirektoratet frarådet reiser til Hongkong, Beijing og Guangdong-provinsen i Kina. Nå er advarselen utvidet til å gjelde hele Kina og dessuten Toronto i Canada.

— SARS-situasjonen i disse områdene er uavklart og det er grunn til å anta at det er fare for å bli smittet, heter det i en pressemelding. Helsemyndighetene fraråder for øyeblikket ikke reiser til noen av de andre områdene som er berørt av sykdommen. Heller ikke mellomlandinger på internasjonale flyplasser i Canada og Kina blir frarådet, så lenge man ikke forlater transittområdet på flyplassen. Helsedirektoratet anser det ikke som nødvendig at reisende forlater noen av de berørte områdene nå.

Sosial- og helsedirektoratet baserer seg på råd fra Nasjonalt folkehelseinstitutt som igjen bygger på vurderingene til Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO gikk onsdag ut med advarsler mot å reise til Toronto og til provinsen Shanxi i Kina. Tidligere har WHO advart reisende mot å dra til Hongkong og Guangdong-provinsen. I andre provinser angis situasjonen som uavklart og norske helsemyndigheter velger derfor inntil videre å advare mot reiser til hele Kina.

(NTB)