— Islandsk fiskeri vil være utrolig sårbart for dette beistet, sier Oddekalv.

Han er ikke et øyeblikk i tvil om at kongekrabben er i stand til å innta de islandske kystfarvannene.

— Den kan ta veien fra norskekysten som larver i ballastvann. I så fall vil kongekrabben i løpet av kort tid representere et stort problem for islandsk fiskeri, sier Kurt Oddekalv.

Han ønsker også orientere den islandske fiskeriministeren om det han mener er slett forvaltning fra norsk side.

— Fiskerimyndighetene i Norge tar ikke trusselen fra kongekrabben alvorlig. Hva skjer for eksempel hvis en fisker får garnet fullt av kongekrabbe som han ikke får solgt? Jo, selvfølgelig kaster han fangsten på sjøen igjen. Dermed får arten en ypperlig anledning til å formere seg ytterligere. Og det skjer fort, advarer Oddekalv.

Miljøvernforbundets leder vil at norske myndigheter i slike tilfeller kan bidra til å destruere krabbene. Han har ikke sansen for dem som betrakter kongekrabben som en gastronomisk tilvekst.

— Se hvor mye denne krabben ødelegger. Den legger igjen sjøbunnen som en ørken, og truer fisk og andre organismer som lever i havet, sier han.

Oddekalv vil anmode den islandske fiskeriministeren om å kontakte sin norske kollega Svein Ludvigsen og be ham ta kongekrabbesaken på alvor.

— Noen må få ham til å forstå at tiltak er nødvendig, sier Oddekalv.