Mandag vurderte Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapelige komité om kvikksølvinnholdet i hvalkjøtt kan være skadelig for mennesker.

— Vi fraråder gravide og ammende kvinner å spise hvalkjøtt fordi det kan inneholde store mengder kvikksølv, sier lederen for vitenskapskomiteen, Janeche Utne Skåre, til NTB.

Kvikksølv er et svært giftig tungmetall som kan påvirke nervesystemet. Dersom gravide kvinner får i seg for mye kvikksølv, kan utviklingen av fosterets nervesystem forstyrres. Dårligere konsentrasjonsevne, forsinket språkutvikling og dårligere finmotorikk er påviste skadevirkninger.

— Hvalkjøtt er derimot ikke farlig å spise for befolkningen generelt, sier Skåre til NTB. Vurderingen er sendt til Statens næringsmiddeltilsyn, som avgjør det videre utfallet.

(NTB)

FY-MAT: Forskere advarer gravide og ammende kvinner mot å spise hvalkjøtt.
EIRIK BREKKE