Torsdag sendte den amerikanske ambassaden i Oslo ut en mail til amerikanske borgere i Norge hvor de advares mot å oppholde seg i Oslo sentrum under de varslede demonstrasjonene torsdag, fredag og lørdag.

– Når ambassaden får melding om demonstrasjoner og lignende hendelser, er vi forpliktet gjennom amerikansk lov til å sende ut en form for standardskrevne advarsler til amerikanske borgere. Selv om de varslede demonstrasjonene i helgen i utgangspunktet er fredelige, kan de bli voldelige, og det må vi informere amerikanere om, slik at de kan ta sine forholdsregler, sier pressetalsmann James Ellickson-Brown ved den amerikanske ambassaden til NTB.

– Du tror ikke slike advarsler bidrar mer til å skape frykt?

– Amerikanere er vant til å se slike advarsler fra oss, og jeg tror ikke de vil reagere mer på denne advarselen enn på andre varsler de får. Dette er en rutine som vi plikter å gjennomføre. Folk får lese dem og så foreta sine egne valg, sier Ellickson-Brown.