I et brev til partigruppene på Stortinget peker forbundet på en rekke negative konsekvenser av et vedtak om å bygge bru.

Stortinget skal behandle bygging av Hardangerbru 28. februar, og det er ventet at et klart flertall sier ja.

Press på vidda

– Vi frykter at Stortinget skal gjøre et vedtak på sviktende grunnlag, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

– De negative konsekvensene har kommet altfor lite fram. Hardangerbrua skal koste 1.800 millioner kroner. Hvis ikke det kostnadsoverslaget holder, blir det et sterkt press for å bygge helårsvei over Hardangervidda, noe som er kostnadsberegnet til 1.200 millioner kroner. Veiutbygging og økt trafikk over vidda vil ha veldig uheldige konsekvenser for villreinen, påpeker Haltbrekken.

– Jeg frykter at Stortinget vil oppleve en økonomisk blåmandag dersom vedtaket om å bygge brua blir gjort, sier han til NTB.

Kulturminner

I brevet til Stortinget skriver forbundet at bygging av brua vil føre til et enormt negativt inngrep i kulturlandskapet i Hardanger. Brua vil ødelegge kulturminner på begge sider av fjorden, og konsekvensene for turistnæringen er for lite utredet. Forbundet peker også på usikkerheten omkring trafikkgrunnlaget for brua.

Naturvernforbundet kritiserer Stortingets transportkomité for måten en åpen høring om brua ble gjennomført på i Eidfjord 25. januar.

– Denne høringen var en parodi, skriver forbundet som mener hele høringen var lagt opp som et propagandamøte for brutilhengerne.

– Jeg var til stede på møtet, som artet seg som avslutningen på en valgkamp. Den ene etter den andre av komitémedlemmene sto opp og bekjente seg som brutilhenger, sier Haltbrekken.

– Den måten Hardangerbru-saken er blitt behandlet på, er etter Norges Naturvernforbunds mening en skam for demokratiet her i landet, heter det i brevet til Stortinget.

Ferje

Naturvernforbundet beklager at en bedring av ferjealternativet ikke er utredet.

– Gassdrevne ferjer i skytteltrafikk over fjorden vil trolig koste om lag det halve av en Hardangerbru, skriver forbundet, som mener dette vil være et fullgodt alternativ til bru.

Sier Stortinget ja til bygging, vil brua trolig står ferdig i 2011.