KARI PEDERSEN — Det tjener denne saken best å la Kirken få tid til selv å finne en ny linje i dette spørsmålet. Dagens standpunkt der Kirken aksepterer legning, ikke praksis, vil ikke bli stående. Men vi må overlate til Kirken selv å ta neste skritt, sier den tidligere partilederen til Bergens Tidende.

Spørsmålet om homofiles rett til vigslete stillinger er blant de vanskeligste dette landsmøtet skal ta stilling til.

Regjeringen foreslo forrige uke å oppheve unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven som gir Kirken rett til å utestenge homofile og lesbiske fra vigslete stillinger. Sp-landsmøtets standpunkt kan avgjøre saken i Stortinget.Partileder Odd Roger Enoksen har tidligere uttalt at han støtter mindretallet i programkomitien som vil følge Ap-regjeringen.

- Viktigere enn regjering Å åpne for homofile i Kirken kan så splid i et regjeringssamarbeid med KrF. Men Lahnstein understreker at hun i denne saken ikke snakker for sitt ektefødte barn, sentrumsregjeringen:

— Regjeringsspørsmålet er underordnet i et så viktig spørsmål som dette, sier Lahnstein, som ikke legger skjul på at hun personlig ønsker å gi homofile fulle rettigheter i statskirken.

- Ikke gammeldags, Valgerd Også en annen stridssak på landsmøtet kan bidra til å uthule grunnlaget for sentrumsregjeringen. I sin landsmøtetale slo Enoksen utvetydig fast at også han ønsker å stramme inn på kontantstøtten ved kun å gi penger til hjemmeværende småbarnsforeldre.

Fra Oslo Sp er det fremmet forslag om å fjerne kontantstøtten helt. Marit Arnstad slo i sitt innlegg til lyd for et nasjonalt kompromiss om pengestøtte til barnepass.

— Den milliarden som spares inn når bare hjemmeværende får kontantstøtte, bør gå til barnehageutbygging. Så slipper vi en ny valgkamp der KrF og Ap slår hverandre i hodet med argumenter for og mot kontantstøtte, sa Arnstad.

Til Valgerd Svarstad Hauglands påstand i NRK i går om at Sp ved å stramme inn kontantstøtten tar et gammeldags standpunkt sa Arnstad: - Det er ikke noe gammeldags i å oppfylle løftet om full barnehagedekning.

Reiser EU-saken I sin tale valgte Odd Roger Enoksen på nytt å reise EU-fanen for Senterpartiet.Sentrumsregjeringen nevnte han ikke med et ord.

— Stortingsvalget i høst blir et EU-valg, proklamerte Enoksen og begrunnet det med at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok en formulering som åpner for å søke om EU-medlemskap i neste stortingsperiode.

På dette punkt fikk Enoksen helhjertet støtte fra Johan J. Jakobsen. Jakobsen viste til at partileder og utenriksminister Thorbjørn Jagland flere ganger har uttalt seg på en måte som styrker mistanken om at Ap planlegger å gjenta fremgangsmåten fra sist, da EU var ikke-tema i valgkampen i 1989, men søknaden ble sendt høsten 1992.

Les også: Vil gjenreise ungdomspartiet Kjemper for plass i sentralstyretEnoksens nostalgi