Da Kåre Willoch (78) og Høyre ble båret fram av høyrebølgen og inn i regjeringskontorene for 25 år siden, var det ingen tvil om hvem som eide bølgen.

I dag må partileder Erna Solberg kjempe en tøff kamp om eierskapet til den samme bølgen. Ved valget i 1981 fikk Frp 4,5 prosent av stemmene og Høyre 31,7 prosent. I 2005 fikk Frp 22,1 prosent og Høyre 14,1 prosent.

Kåre Willoch advarer Solberg mot å samarbeide med Frp slik det opptrer i dag dersom målet er borgerlig samarbeid.

– Frp ikke borgerlig

– Frp passer ikke til noen definisjon av begrepet borgerlig. Vi kan håpe det blir borgerlig, men det er det ikke, sier Willoch til NTB, rett før han skal være med å feire 25-årsdagen for den første rene Høyre-regjeringen siden 1928. Willochs rene H-regjering satt i to år. I 1983 ble den omdannet til en borgerlig samlingsregjering.

– De som skal samarbeide må være enige om hva borgerlig politikk er. Fundamentet må være en felles forståelse av at pengestrømmen må tilpasses hva økonomien kan dra nytte av, understreker han.

– Oljeinntektene skaper skyhøye forventninger som ikke lar seg oppfylle. Frp kommer med helt urealistiske forslag. Dette rammer alle partier som har vært i regjering. Frps løftepolitikk tjener partiet stemmer på, men den vil ødelegge landet økonomisk. Et samarbeid kan først komme på tale hvis alle ser hvor skadelig en slik vei er, sier Kåre Willoch.

Høyres lykkelige tid

Dagens partileder var 20 år gammel da «Høyres lykkelige tid» kom etter valget i 1981. Valget i 1985 var også et godt valg, men i 1986 ble Willoch-regjeringen kastet ved hjelp av stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet.

– Folket satte ikke pris på denne handlingen. Meningsmålingene førte Ap til bunnmålinger, mens Høyre fikk toppnoteringer, sier Willoch i dag.

– Willoch-regjeringen innledet en av de mest glansfulle perioder i vårt partis historie. Vi hadde en politikk som velgerne ønsket seg. Vi tok for oss problemer folk var opptatt av. Vi hadde de fremadrettede løsningene på mange områder. Kåre Willoch og hans regjering var med på å endre Norge, sier Erna Solberg til NTB.

Hun følger opp med å si at Willoch fikk fram de ideologiske skillelinjene.

– For oss unge i partiet var han et forbilde på politisk tankekraft og politisk fornyelse, sier hun.

Willoch vil ikke ta æren for høyrebølgen alene.

– Partiformann Erling Norvik var høyrebølgens pådriver nummer en. Det nyttet ikke for folk med min bakgrunn å skape begeistring hos «bunads-Høyre». Men det ble en stor opplevelse å reise rundt i landet å merke stemningsskiftet og at kontakten med velgerne ble stadig bedre, minnes han.

Frykter stemningsskifte

Både hun og Willoch er enige om at Høyres politikk fra slutten av 1970-tallet om større frihet og mangfold, har vært med på å prege Norge, og at den også etter hvert ble akseptert av andre.

– Påvisningen av alt det gammeldagse trengte inn i Ap og tvang fram en nytenkning mange i partiet hadde problemer å følge med i. Men Arbeiderpartiet har etter hvert godtatt alt sammen og til og med ført det videre, sier Willoch.

Men i dag kan Solberg spore et stemningsskifte.

– Dagens regjering har i sin retorikk vendt tilbake til tankegangen om statlig styring som forsvant med Willoch på 1980-tallet. Det kan bli en ny ideologisk kamp om private løsninger og privat supplement til offentlige tjenester, sier hun.

14. oktober 1981 dannet Kåre Willoch sin rene Høyre-regjering. Lørdag ble 25-årsjubileet feiret i Stortingets kjellerstue med flere tidligere statsråder og statssekretærer til stede. Her er Willoch sammen med Astrid Nøklebye Heiberg som var statssekretær i Sosialdepartementet i 1981 og landbruksminister Johan C. Løken.
Falch, Knut
Lørdag var det 25 år siden Kåre Willoch tok over som statsminister i Norge. Han benyttet anledningen til å advare mot samarbeid med Frp før det blir det han kaller et ansvarlig borgerlig parti.
Falch, Knut