– Vårt hovedpoeng er at ingen, verken heterofile eller homofile, har rett til å adoptere, men et barn har rett på familie. Det gir ikke mening å la homofile søke om adopsjon fra utlandet så lenge ingen av de landene Norge samarbeider med i dag, godtar søknader fra homofile, sier Adopsjonsforums daglige leder Øystein Gudim til Klassekampen.

Høringsfristen for felles ekteskapslov gikk ut i forrige uke. Adopsjonsforum skriver i sin høringsuttalelse at dersom situasjonen skulle endre seg, slik at homofile har en realistisk mulighet til å adoptere et utenlandsk barn, er Adopsjonsforum innstilt på å gi likekjønnede «likeverdig hjelp».

Verdens Barn, en av de andre adopsjonsforeningene, støtter Adopsjonsforum, og understreker at de på ingen måte stiller spørsmål ved homofiles omsorgsevne.

«Men slik situasjonen er i dag vil ikke en felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par kunne føre til at homofile par kan adoptere barn fra noen av våre samarbeidspartnere», heter det i Verdens Barns høringssvar.

Høringsuttalelsen fra den tredje av adopsjonsforeningene, InorAdopt, er ikke kjent.