Bakgrunnen er at Forsvaret selv har satt i gang gransking av mistankene mot kontreadmiral Atle Thorbjørn Karlsvik om økonomisk mislighold og ureglementert bruk av Sjøforsvarets midler.

— Det er ikke bestemt om politiet skal se nærmere på denne saken. Forsvaret skal tirsdag ha et møte med Økokrim og vi avventer resultatet derfra, sier politiadvokat Kaare Songstad ved Hordaland politidistrikt til NTB.

Ikke konkludert Pressetalsmann i Forsvarsstaben, oberstløytnant Dag Aamoth, sier til NTB at forsvarsledelsen mandag ba om et fellesmøte med Regjeringsadvokaten og Økokrim. Møtet skal holdes hos Regjeringsadvokaten tirsdag ettermiddag.

— Der vil vi legge frem hva vi har så langt og be om deres råd. Jeg vil presisere at vi ikke har trukket noen konklusjoner. Forsvaret undersøker saken og har i dag (mandag) informert politiet om våre undersøkelser så langt, sier Aamoth.

— Har det kommet frem noe så langt som tilsier at det blir en politisak av dette?

— Nei. Det er ikke vurdert dit hen. Vi vil vurdere dette fortløpende og komme tilbake til spørsmålet når vi har trukket konklusjoner. Det har vi som sagt ennå ikke gjort, sier pressetalsmannen.

Sonderinger Politiadvokat Kaare Songstad opplyser til NTB at politiet mandag var i kontakt med flere ledd i Forsvarets ledelse, blant annet Forsvarsstaben og den militære påtalemyndighet, men understreker at det foreløpig bare dreier seg om sonderinger.

— Vi har kun gjort enklere undersøkelser for å se om det er aktuelt å gå nærmere inn i saken. Foreløpig er det ikke tatt noen beslutning, sier Songstad.

Han kan ikke si om det er kommet frem noe i mandagens sonderinger som tilsier at politiet kommer til å jobbe videre med saken etter møtet tirsdag.

— Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi har ikke hatt en så detaljert dialog om selve saken at det er mulig å si noe nærmere, sier politiadvokaten.

I helgen sa politiinspektør Gunnar Fløystad til NTB at politiet ønsker å komme til bunns i saken, og at det ut fra medieoppslagene ville være naturlig å undersøke om det er grunnlag for å iverksette etterforskning. Det kan i så fall skje uavhengig av om Forsvaret innleverer anmeldelse eller ikke.

Gransker rutiner Karlsvik-saken fører til at Forsvaret kommer til å foreta en grundig gransking av egne kontrollrutiner.

— Det er et helt naturlig utgangspunkt etter det som er skjedd, sier sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Arne Bård Dalhaug.

De eldste forholdene kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik er mistenkt for, strekker seg fem år tilbake i tid.

Arne Nilsen (arkiv)