Karlsvik er tiltalt for bedrageri og grov uforstand i tjenesten. Politiet og påtalemyndigheten mener han har latt Forsvaret betale private reiseutgifter på til sammen 63.000 kroner.

Hans arbeidsgiver, Forsvarsdepartementet, mener at han har misbrukt sin stilling til å få dekket langt større beløp urettmessig. Regjeringsadvokaten har derfor varslet et privat søksmål med krav om tilbakebetaling av 800.000 kroner. Denne saken er ikke berammet.

Oppsikt

Reisene skal ha skjedd mens Karlsvik var sjef for Sjøforsvarets skoler i Bergen.

Da saken ble kjent 11. november 2005, gjennom en pressemelding fra Forsvarsdepartementet, vakte den voldsom oppsikt.

Karlsvik var nylig utnevnt til sjef for fellesstaben i Forsvarsstaben i Oslo, og utnevnelsen var omstridt.

Det ble antydet at daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold hadde utnevnt ham fordi hun kjente ham fra Forsvarets høgskole og at Forsvarssjefen ønsket en annen person i stillingen.

Permittert

Siden saken kom opp, har admiralen vært permittert med full lønn. I fjor sommer ble han sagt opp fra sin stilling av regjeringen i statsråd, men oppsigelsen er ikke gyldig før det foreligger en rettskraftig dom. Det kan bli lagt ned påstand om avskjedigelse i forbindelse med straffesaken, eventuelt i den sivile saken som er varslet.

– I tiltalen har vi tatt forbehold om å nedlegge påstand om at han fradømmes stillingen, sier statsadvokat Randi Gabrielsen til NTB. Hun er aktor i saken, som det er satt av to uker til i tingretten. Det er innkalt over 30 vitner.

– Forhåndsdømt

Karlsviks forsvarer, advokat Dag Steinfeld, mener admiralen er blitt forhåndsdømt både av Forsvarsdepartementet og av mediene.

Både Karlsvik og hans forsvarer har vært svært tilbakeholdne med å kommentere det som er sagt og skrevet i saken. Men nå ser Karlsvik fram til å gi sin fullstendige versjon i retten, sier Steinfeld.

Han er sterkt kritisk til det som er kommet fra Forsvarsdepartementet.

– Når departementet har gått ut som de har gjort, så er det for å knekke Karlsvik slik at han ikke orker å få sin sak prøvet for retten, som han har krav på, sier Steinfeld til NTB.

Han viser til at Karlsvik med vilje har holdt en svært lav medieprofil i saken

– Nå vil han forklare seg i retten og for første gang gi sin versjon. Vi har tillit til at retten vil se bort fra det som er skrevet tidligere i denne saken og lytte til det han har å si, sier Steinfeld.